Gemeente De Fryske Marren

Gemeente de Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren is een van de jongste gemeenten van Fryslân. De gemeente is op 1 januari 2014 ontstaan na de fusie van de gemeente Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. De ambtelijke organisaties van de drie gemeenten fuseerden al op 1 januari 2013. Het gemeentehuis van De Fryske Marren is gevestigd in Joure. Daarnaast zijn er twee servicelocaties in Balk en Lemmer, een tweede kantoorlocatie in Joure en buitendienstlocaties in Balk, Joure en Lemmer. Gemeente De Fryske Marren is een zowel water- als bosrijke plattelandsgemeente in het zuidwesten van Fryslân. Gemeente De Fryske Marren heeft besloten om de inzet van praktijkondersteuners GGZ-Jeugd (kort gezegd POH-GGZ Jeugd) bij en samen met huisartsenpraktijken in haar gemeente te realiseren.

Contactgegevens

Adres
Gemeente De Fryske Marren Postbus 101
8500 AC Joure

Website http://www.defryskemarren.nl

E-mailadres info@defryskemarren.nl