Gemeente Meppel

Sociaal domein

Over Meppel

Bij de gemeente Meppel staat bij alle klantcontacten dienstverlening en informatievoorziening aan bewoners, bedrijven en instellingen voorop. Dit geldt ook voor de klantcontacten binnen het sociaal domein. Voor het sociaal domein geldt het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur en staat de vraag van de klant centraal. Deze werkwijze sluit aan bij koers van de gemeente Meppel: in gesprek met mensen in onze samenleving om maatschappelijke en dienstverleningsvraagstukken samen op te lossen en te zorgen voor maatwerk. Hierbij stellen we de bedoeling centraal, zijn we een betrouwbare partner en hebben en houden de basiskwaliteit op orde. We gaan samen met anderen flexibel aan de slag, waarbij er ruimte is voor het goede gesprek, eigen initiatief en participatie. We doen een beroep op de eigen regie, weerbaarheid en het zelf oplossend vermogen en zijn steeds vaker deelnemer of facilitator in een proces.

Contactgegevens

Adres
Gemeente Meppel
Postbus 501
7940 AM Meppel

Website
https://www.meppel.nl

E-mailadres postbus@meppel.nl

Vacatures bij Gemeente Meppel

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!