GGD Drenthe

Sociaal werk

Naar vacatures

Waar staat GGD Drenthe voor?

Samen beschermen, bewaken en bevorderen wij de gezondheid en de sociale veiligheid in Drenthe. GGD Drenthe is een professionele en eigentijdse uitvoeringsorganisatie van de Drentse gemeenten, die taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoert. Bij GGD Drenthe werken deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en veiliger te maken! Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen! Daarom werken we aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de Drenten. Wij zetten in op het stimuleren van gezond gedrag, het beschermen tegen gezondheidsrisico’s en werken aan een gezonde - en veilige omgeving. Waarbij we speciale aandacht hebben voor kwetsbare personen. Dit doen wij samen en in verbinding met maatschappelijke/zorg partners, gemeenten en natuurlijk ook met onze cliënten/klanten. In de bedrijfsvoering werken we op een aantal onderdelen samen met de Veiligheidsregio Drenthe. De GGD en GHOR zijn belangrijke partners in de Drentse crisis en rampen organisatie. Onze dienstverlening is leidend voor onze inzet. In onze organisatie staat de mens centraal. We zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze mensen. We werken met resultaatgerichte teams die ruimte hebben voor zelforganisatie om aan hun opdracht te voldoen. Kaders, waarden en faciliteiten geven richting en ondersteunen dit.

Contactgegevens

Adres
GGD Drenthe
Mien Ruysweg 1
9408 KA _Assen

Website
http://www.ggddrenthe.nl

E-mailadres werken@ggddrenthe.nl