Jan Arends

Geestelijke gezondheidszorg

Jan Arends

Jan Arends biedt opvang en begeleidt en coacht mensen met een psychische of verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en/of detentieverleden bij het dagelijks leven. Waarbij er meestal sprake is van gedragsproblematiek (ongepast en tot storend/verstorend gedrag) en complexe problemen op meerdere levensgebieden. Een deel van de doelgroep is dak- of thuisloos geweest. Veelal zij er lopende of onlangs afgesloten contacten met politie en justitie. De capaciteiten en mogelijkheden om zich sociaal en maatschappelijk staande te houden zijn over het algemeen zwak en per periode wisselend. Doel is om hen toe te rusten op een zelfredzaam bestaan en maatschappelijke participatie.

Contactgegevens

Adres
Jan Arends
Postbus 2051
6802 CB Arnhem

Website
http://www.janarends.nl

E-mailadres info@janarends.nl

Vacatures bij Jan Arends

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!