Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen

Jeugdhulpverlening

Naar vacatures

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) treedt op namens de overheid in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassen in afhankelijkheidsrelatie. Onder regie van de gemeenten in Drenthe en Groningen voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en jeugdreclassering. Dat doen wij vanuit onze missie dat alle kinderen en jongeren recht hebben op positief en veilig opgroeien. In de provincie Groningen zijn we tevens het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling & ouderenmishandeling. Onze professionals werken daarbij nauw samen met gemeenten en ketenpartners om kindermishandeling of het huiselijk geweld te stoppen. Er werken bij ons ca. 260 medewerkers, grotendeels op HBO/WO-niveau.

Contactgegevens

Adres
Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB GRONINGEN

Website
https://www.jeugdbeschermingnoord.nl

E-mailadres sollicitatie@jbnoord.nl