NNCZ

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Naar vacatures

NNCZ

De NNCZ brengt de verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen. Dat is wat ons uniek maakt. We proberen ons werk zo dicht mogelijk bij de cliënt te doen, waardoor we in staat zijn optimaal aan te sluiten bij onze doelgroep. Burgers willen of zijn genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. We werken daarom steeds meer en intensiever samen met netwerkpartners als huisartsen etc. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties. We geloven in het belang van samenwerken, verbinden en dichtbij zijn. We geloven in de kracht van mensen en wederkerigheid. Immers: samen zijn we van waarde!

Contactgegevens

Adres
NNCZ
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen

Website
http://www.nncz.nl

E-mailadres personeelszaken@nncz.nl

Vacatures bij NNCZ