Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden.

Naar vacatures

Contactgegevens

Adres
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Postbus 312
8901 BC Leeuwarden

Website http://www.regiecentrumbv.nl

E-mailadres info@regiecentrumbv.nl