Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jeugdhulpverlening

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Wij sluiten aan met een outreachende aanpak en grijpen vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Zo leveren wij een bijdrage aan een preventieve aanpak om erger te voorkomen. Samen met de gebiedsteams maken wij een (gezins-) veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden. Wij voeren beschermingsmaatregelen uit (jeugdbescherming en jeugdreclassering) die door de kinderrechter zijn opgelegd.

Contactgegevens

Adres
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden

Website
http://www.regiecentrumbv.nl

E-mailadres info@regiecentrumbv.nl

Vacatures bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!