Stichting De Kern

Jeugdhulpverlening

Naar vacatures

Over ons

Stichting de Kern is een kleinschalige zorginstelling, waar mensen met een zorgindicatie kunnen wonen in een huiselijke sfeer, al dan niet met 24-uurs begeleiding. Samen gaan wij op zoek naar de juiste vorm van zorg (beschermd wonen, ambulant, etc) en een passende invulling van de dag. Dit kan met behulp van een jobcoach, een school of een vorm van dagbesteding. Stichting de Kern heeft diverse woonvormen voor verschillende leeftijdscategorieen en op diverse locaties. Zo zijn er voor de jongste bewoners twee locaties op het platteland (Wommels en Pietersbierum). Voor de overige bewoners is er woonruimte in het centrum en in een woonwijk in Harlingen en in het centrum van Wijnaldum.

Contactgegevens

Adres
Stichting De Kern
Kruizebroederstraat 38
8601 CM Sneek

Website
https://www.dekern.nl

E-mailadres info@dekern.nl