Stichting Leger des Heils Jeugbescherming & Reclassering

Sociaal werk

Algemeen

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt ruim 560 medewerkers.

Contactgegevens

Adres
Stichting Leger des Heils Jeugbescherming & Reclassering
Floris Versterstraat 2
8901 AB Leeuwarden

Website
http://www.legerdesheils.nl/ljr

E-mailadres ljr-leeuwarden@legerdesheils.nl

Vacatures bij Stichting Leger des Heils Jeugbescherming & Reclassering

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!