Stichting Nidos

Algemeen

Wanneer je als minderjarige asielzoeker/vreemdeling zonder ouders in Nederland aankomt moet volgens de Nederlandse wet de voogdij worden geregeld. Nidos vraagt bij de rechter de voogdij over jou aan. De rechter beslist over de voogdij en of Nidos jouw voogd wordt. De voogd is je wettelijk vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor jouw welzijn en heeft tot taak je te beschermen. Bij Nidos werken ongeveer 200 mensen die de taak van voogd hebben. Daarnaast werken er mensen bij Nidos die de voogden ondersteunen in hun werk en die ervoor zorgen dat alles goed loopt binnen de organisatie. Je kunt hierbij denken aan mensen die de telefoon opnemen, mensen die de administratie doen, mensen die zorgen voor de kantoren van Nidos, etc.

Contactgegevens

Adres
Stichting Nidos Maliebaan 99
3581 CH Utrecht

Website http://www.nidos.nl