Stichting Scala

Sociaal werk

Stichting Scala

Scala, waar het om mensen gaat! Stichting Scala is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Ooststellingwerf. Bij Scala werken ruim zestig personeelsleden. Scala levert diensten op het gebied van: • maatschappelijk werk • jongerenwerk • opbouwwerk • voor- en vroegschoolse educatie • peuterspeelgroepen • sociale activering • lokaal stimuleringsbeleid • vrijwilligerswerk • netwerkcoördinatie • buurtbemiddeling • buurtsport

Naar vacatures

Contactgegevens

Adres
Stichting Scala
Postbus 8
8430 AA Oosterwolde

Website
http://www.scala-welzijn.nl

E-mailadres administratie@scala-welzijn.nl