Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

Sociaal werk

Over ons

Het Sociaal Domein verandert. Niet meer denken vanuit de hokjes van de afzonderlijke wetten, maar vanuit de mensen zelf en hun sociale omgeving. De Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het Regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn is uitgangspunt voor deze ontwikkelingen. De drie sociale teams het Veenland, de Monden en de Hondsrug voeren een groot deel van de taken in het sociaal domein uit. De sociale teams zijn ieder in hun eigen verzorgingsgebied het aanspreekpunt voor de inwoners van dat gebied. Het uitgangspunt van het werken in de sociale teams is het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De medewerker van het sociaal team inventariseert de ondersteuningsvraag en bepaalt in overleg met het gezin of de cliënt hoe de zorg of ondersteuning wordt geregeld. Een gezin of individuele hulpvrager houdt in dit traject steeds dezelfde contactpersoon. Deze werkwijze garandeert een betere zorg, via één ingang, in de eigen buurt en op maat. Vanaf 1 januari 2018 is de stichting ook verantwoordelijk om de ondersteuningstaken op het gebied van (arbeids)re-integratie vanuit de Participatiewet uit te voeren en door te ontwikkelen. Dit doet de stichting vanuit het Team Werk. De stichting is hierbij vernieuwend en gericht op transformeren om te voldoen aan de nieuwe maatschappelijke zienswijzen binnen het sociale domein.

Contactgegevens

Adres
Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn
Hoofdstraat 23
9531 AB Borger

Website
http://www.socialeteamsborgerodoorn.nl

E-mailadres info@socialeteamsborgerodoorn.nl

Vacatures bij Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!