Welzijn MensenWerk

Sociaal werk

Welzijn MensenWerk

Geluk is een werkwoord. Het komt je niet aanwaaien; je moet er wat voor doen. Het liefst samen met anderen. In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk (WMW) zich in om mensen, jong en oud, mee te laten doen. Vanuit lokale verankering (wij kennen de mensen, de mensen kennen ons) zijn wij in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Wij gaan uit van de vragen die leven bij de inwoners. Wij ondersteunen bij het vormgeven van hun initiatieven om het welbevinden te optimaliseren. Wij organiseren activiteiten in buurten en dorpen, zowel in eigen buurthuizen als ook daarbuiten.

Naar vacatures

Contactgegevens

Adres
Welzijn MensenWerk
Zomerdijk 8a
7942 JT Meppel

Website
http://www.welzijnmw.nl

E-mailadres p&o@welzijnmw.nl