Zorg Intens

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Over ons

Zorg Intens kenmerkt zich door een platte structuur. In de lijn zijn drie lagen: de uitvoerend medewerkers, de directie en de Raad van Commissarissen. Uitvoerende medewerkers zijn Cliëntbegeleiders en Verpleegkundigen, Maatschappelijk werkers, Verzorgenden IG, Helpenden en Huishoudelijk medewerkers. Tussen hen bestaan geen hiërarchische verschillen. Bij deze organisatievorm liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie, waardoor binnen de organisatorische kaders beter ingespeeld kan worden op - veranderende - vragen van cliënten. Het doel daarbij is om omstandigheden en voorwaarden te creëren waarbinnen het realiseren van de inhoudelijke visie optimaal gestalte kan krijgen. Het besturingsmodel van Zorg Intens kan het beste omschreven worden als een visie gestuurd model waarin ‘ruimte’ en ‘vertrouwen’ de centrale pijlers vormen. De overtuiging van Zorg Intens is dat medewerkers handelingsruimte nodig hebben om goed in te kunnen spelen op de unieke vragen van een cliënt. De organisatie durft deze ruimte te geven omdat dit een beroep doet op het natuurlijk ondernemende vermogen van mensen. Daarnaast is de directie van mening dat een gelukkige medewerker een betere medewerker is en investeert hierin door zo goed mogelijk in te gaan op vragen en wensen van medewerkers en bij goed functioneren medewerkers na hun tijdelijke contracten een vast contract te bieden. Zorg Intens investeert hiermee in de medewerker, geeft de medewerker vertrouwen en door personeelswisselingen zoveel mogelijk te voorkomen investeert Zorg Intens op deze wijze ook in een professionele vertrouwens relatie met de cliënt. Door het creëren van de professionele vertrouwensrelatie met de cliënt, waarbij iedere cliënt een vaste contactpersoon heeft is Zorg Intens van mening dat de cliënt meer openheid geeft en er op deze betrokken wijze betere zorg kan worden geleverd. Kernactiviteiten en nadere typering Zorg Intens ondersteunt mensen met psychische problemen, verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel in alle gemeenten van Friesland. Het gaat dan om kernactiviteiten vanuit de Wet langdurige zorg Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo en de Wet jeugdzorg, de zorgverzekeringswet en wijkzorg. Verder investeert Zorg Intens in het opleiden van de medewerkers waarmee de professionaliteit van medewerkers wordt bevorderd.

Contactgegevens

Adres
Zorg Intens Postbus 701
9200 AS Drachten

Website http://www.zorgintens.nl

E-mailadres welkom@zorgintens.nl

Vacatures bij Zorg Intens

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!