ZorgnaZorg

Overige

ZorgnaZorg

ZorgnaZorg is een coöperatie van zorgaanbieders en ziekenhuizen die samen de nazorg organiseren voor patiënten die na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis kunnen. Er zijn onderling afspraken gemaakt over hoe je dit op een efficiënte wijze kan organiseren om zodanig een snelle uitplaatsing van een patiënt te kunnen regelen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over veilige overdracht van patiëntgegevens maar ook door de frontoffice inzicht te geven in de beddencapaciteit van deze zorgaanbieders. Wij maken hierbij gebruik van speciaal ontwikkelde digitale programma’s waardoor dit gehele proces vrijwel geheel digitaal verloopt. De frontoffice medewerkers van ZorgnaZorg bemiddelen/overleggen met partijen over de best mogelijke nazorgplek en kunnen daarnaast partijen informeren over wat wel en niet mogelijk is binnen de wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is de wens van de patiënt die zo veel mogelijk in acht wordt genomen. Daarnaast is ZorgnaZorg het Coördinatiepunt voor ELV. Dat wil zeggen dat de Frontoffice (spoed ) opnames vanuit de thuissituatie organiseert voor de huisartsen in de provincie Groningen. Wij maken gebruik van speciaal ontwikkelde digitale programma’s waardoor dit gehele proces vrijwel geheel digitaal verloopt.

Contactgegevens

Adres
ZorgnaZorg
Gotenburgweg 40
9723 TM Groningen

Website
https://www.zorgnazorg.nl/

E-mailadres info@zorgnazorg.nl

Vacatures bij ZorgnaZorg

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!