21 aug. 2023 (10 maanden geleden)

Verpleegkundigen

KwadrantGroep

KwadrantGroep

Salaris
:
FWG 40/45/50/55
Aantal uren
:
Minimaal 0 uur per week
Niveau
:
MBO
Dienstverband
:
Onbekend
Locatie
:
Drachten
Startdatum
:
In overleg
Sluitingsdatum
:
29 dec. 2023 (je kunt niet meer reageren)
Functienaam
:
Verpleegkundige
Functiegroep
:
Verpleegkundige
CAO
:
VVT

KwadrantGroep zoekt Verpleegkundigen

KwadrantGroep biedt een totaalpakket van ouderenzorg, bij voorkeur in de eigen omgeving van de cliënt. Zorgen doe je samen. Als Verpleegkundige binnen KwadrantGroep maak je deel uit van een zelf organiserend team. Samen met je collega’s zorg je voor de best passende oplossing voor de bewoner of de cliënt. Het behoud van de eigen regie en het bieden van persoonsgerichte zorg zijn daarbij de uitgangspunten. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van ons denken en doen.

Als Verpleegkundige kun je binnen KwadrantGroep in verschillende functies aan de slag:

Verpleegkundige (intramuraal)
Als Verpleegkundige coördineer je het zorgproces, voer je verpleeg- en zorgtaken uit aan de hand van het zorgleefplan en betrek je mantelzorgers en zorgprofessionals bij het zorgproces. Jouw uitdaging is om het welzijn van de bewoner te bevorderen. Je werkt daarbij volgens de principes van persoonsgerichte zorg en sluit aan bij de manier van leven en de interesses van de bewoner. Als verpleegkundige ondersteun, begeleid en coach je je team wat bestaat uit Woonassistenten, Helpenden, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.

Voor deze functie ben je in het bezit van een diploma Verpleegkunde niveau 4. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, conform schaal FWG 40 conform de cao VVT en ligt tussen € 2336,95 en € 3254,43 bij een 36-urige werkweek.

Coördinerend Verpleegkundige (intramuraal)
Je coördineert het zorgproces; je voert zorgtaken uit aan de hand van het zorgleefplan en betrekt mantelzorgers en zorgprofessionals bij het zorgproces. Je draagt bij aan het welzijn van de cliënt en aan hun leef- en woonklimaat. Je stemt de zorg en communicatie af op de behoefte van de individuele bewoners en de groep. Daarnaast geef je voorlichting en instructie en je signaleert en rapporteert knelpunten in de zorgverlening. Je doet voorstellen ter verbetering van de zorg en je begeleidt je team, wat bestaat uit Woonassistenten, Helpenden, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen, bij het leveren van professionele zorg.

Voor deze functie ben je in het bezit van een diploma Verpleegkunde niveau 4. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, conform schaal FWG 45 van de cao VVT en ligt tussen € 2495,33 en € 3575,63 voor een 36-urige werkweek.

Verpleegkundige (extramuraal)
Je maakt deel uit van een zelf organiserend thuiszorgteam. Je vindt het een uitdaging om cliënten zo lang mogelijk veilig in hun eigen leefomgeving te laten wonen. Je sluit hierbij aan op de manier van leven van de cliënt en maakt gebruik van het bestaande netwerk. Je voert noodzakelijke verpleeg- en zorgtaken uit aan de hand van het zorgplan en betrekt mantelzorgers en andere zorgprofessionals bij het zorgproces. Samen met je team zorg je voor de best passende zorg voor de cliënt.

Voor deze functie ben je in het bezit van een diploma Verpleegkunde niveau 4. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, conform schaal FWG 40 conform de cao VVT en ligt tussen € 2336,95 en € 3254,43 bij een 36-urige werkweek.

Verpleegkundige in de wijk (extramuraal)Je m
aakt deel uit van een zelf organiserend thuiszorgteam. Je vindt het een uitdaging om cliënten zo lang mogelijk veilig in hun eigen leefomgeving te laten wonen. Je sluit hierbij aan op de manier van leven van de cliënt en maakt gebruik van het bestaande netwerk. Je verricht triage, coördineert en bewaakt het zorgproces. Je voert noodzakelijke verpleeg- en zorgtaken uit aan de hand van het zorgplan en betrekt mantelzorgers en andere zorgprofessionals bij het zorgproces. Je ondersteunt, begeleidt en coacht de collega’s uit je team bij het leveren van professionele zorg. Ook doe je voorstellen ter verbetering van de zorg. Daarnaast ondersteun je de Wijkverpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de indicatiestelling en de inhoud, kwaliteit en coördinatie van het zorgproces.

Tijdens de overstijgende verpleegkundige route in de avond en weekenden ben je in een groot gebied verantwoordelijk voor het zorgproces. Je verricht geplande en ongeplande verpleegtechnische handelingen en treedt zelfstandig op in geval van calamiteiten en crisissituaties.

Voor deze functie ben je in het bezit van een diploma Verpleegkunde niveau 4. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, conform schaal FWG 45 van de cao VVT en ligt tussen € 2495,33 en € 3575,63 voor een 36-urige werkweek.

Wijkverpleegkundige
Als Wijkverpleegkundige ben jij de spil van een zelf organiserend thuiszorgteam. Je bent het gezicht in de wijk en verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en coördinatie van het zorgproces. Hierbij heb jij een belangrijke signaalfunctie en ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het zorgplan. Jouw uitdaging is het in hun kracht brengen en houden van mensen en hun sociale omgeving. Je sluit hierbij aan bij de manier van leven van de cliënt en maakt gebruik van diens netwerk. Jij bent leidend in het benutten van mogelijkheden om de kwaliteit van zorg en welzijn in jouw wijk te bevorderen en in het nemen van initiatief tot samenwerking met externe partners.
Je ondersteunt, begeleidt en coacht je team, wat bestaat uit Verzorgenden IG, Verpleegkundigen en een Verpleegkundige in de Wijk.

Voor deze functie ben je in het bezit van een opleiding Verpleegkunde niveau 5. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, conform schaal FWG 50 van de cao VVT en ligt tussen € 2798,67 en € 4061,27 voor een 36-urige werkweek.

Verpleegkundige Ambulant Team
Als Verpleegkundige bij het Ambulant Verpleegkundig Team maak je deel uit van een zelf organiserend team. Je zorgt samen met collega’s voor de best passende zorg voor cliënten en bewoners. Je betrekt mantelzorgers en zorgprofessionals bij het zorgproces. Je ondersteunt, begeleidt en coacht collega’s en geeft voorlichting. Je voert daarnaast zelfstandig complexe, specialistisch verpleegkundige zorg uit en coördineert en bewaakt mede het zorgproces. Ook voer je de medische triage uit voor de specialist ouderengeneeskunde en ben je op verpleegkundig niveau ondersteunend aan de medische dienst. 
Het doel van de functie is het waarborgen van de 24-uurs verpleegkundige zorg en het uitvoeren van complexe verpleegkundige zorg. Daarnaast draag je bij aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg. Deze verpleegkundige ondersteuning biedt je aan de medewerkers in woonzorgcentra, verpleeghuizen, kleinschalig wonen locaties, het hospice en de afdelingen voor tijdelijk verblijf.  Voor thuiszorgmedewerkers ben je bereikbaar voor collegiaal overleg en kan je op aanvraag bed side teaching geven in verpleegkundige handelingen.
Voor deze functie ben je minimaal in het bezit van een opleiding Verpleegkunde niveau 5. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, conform schaal FWG 55 van de cao VVT en ligt tussen € 3025,81 en € 4.558,88 bij een 36-urige werkweek.

Interesse? Klik op onderstaande groene button voor de actuele vacatures!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.