8 feb. 2024 (2 maanden geleden)

Orthopedagogisch Coach

Gericht op specifieke coaching en deskundigheidsbevordering van medewerkers

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Salaris
:
8
Aantal uren
:
In overleg
Niveau
:
HBO
Dienstverband
:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Locatie
:
Drachten
Startdatum
:
Zo snel mogelijk
Sluitingsdatum
:
29 feb. 2024 (je kunt niet meer reageren)
Functienaam
:
Orthopedagogisch Coach
Functiegroep
:
Sociaal domein
CAO
:
Sociaal Werk

Wij hebben plek voor een ORTHOPEDAGOGISCH COACH

(gericht op specifieke coaching en deskundigheidsbevordering van medewerkers - minimaal 16 uren per week/meer uren in overleg)

 

Wij zijn Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), een brede welzijnsorganisatie die volop in ontwikkeling is. We leveren onze bijdrage aan een betrokken en actieve samenleving door invulling te geven aan wijkwerk, individuele ondersteuning en aan het peuter-, jongeren- en ouderenwerk in Smallingerland. Zo verbinden we, samen met vrijwilligers en inwoners, mensen en organisaties aan elkaar. Alles wat wij doen begint bij wie we zijn, onze waarden vormen daarbij de basis: mens gedreven, samen sterk en sociaal vakmanschap.

 

In Smallingerland is een peuteropvang aanbod voor alle kinderen tussen 2 en 4 jaar, op de peuterlocaties wordt gewerkt met het VVE-programma.  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat zich richt op jonge kinderen met een (mogelijke) onderwijsachterstand. Het doel van VVE is om de mogelijke achterstand tegen te gaan waardoor deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dit heeft een positief effect op hun verdere leven.

 

Rol van de Orthopedagogisch Coach

De Orthopedagogisch Coach is een onmisbare schakel tussen enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de ondersteuning die geboden kan worden. De Orthopedagogisch Coach begeleidt zelf geen kinderen maar regisseert het proces voor de juiste ondersteuning. Kinderen hebben het meeste baat bij een aanpak die belemmeringen in hun ontwikkeling zo vroeg mogelijk wegneemt. Door nadrukkelijk meer aandacht te schenken aan preventie kunnen problemen worden voorkomen of verminderd, zo kan specialistische hulp uitblijven.

 

De Orthopedagogisch Coach helpt medewerkers bij vraagstukken over de juiste ondersteuning van kinderen maar neemt de vraag niet over. Daarnaast zorgt de Orthopedagogisch Coach voor deskundigheidsbevordering en het vergroten van de expertise en kennis van de pedagogisch medewerkers door het bieden van coaching en begeleiding.

 

Preventief werken hangt nauw samen met inzicht hebben in de problematieken die spelen bij kinderen, op een locatie of bij de pedagogisch medewerker o.a. op het gebied van VVE. De Orthopedagogisch Coach is in staat de vinger op de zere plek te leggen en kan richting organisatie, gemeente en andere betrokken partijen advies hierover uitbrengen.

 

Hoe ziet je werkdag in deze rol er bij M.O.S. uit?

Je werkdagen zullen nooit hetzelfde zijn. De ene dag ben je op locatie om een groep kinderen te observeren om vervolgens tips, adviezen en handvatten aan de pedagogisch medewerkers te geven. Op een ander moment heb je gesprekken met ouders, kinderen, pedagogische medewerkers of leerkrachten waarmee je je een beeld vormt over de aanpak van de situatie. Of je observeert pedagogisch medewerkers in hun omgang met kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en geeft na afloop tips en adviezen. En je organiseert workshops over thema’s zoals druk gedrag van kinderen, het inrichten van een prikkelvrije omgeving, etc. 

 

Wat we van je vragen

  • Een relevante HBO-opleiding en werkervaring in het (VVE-)vakgebied. Een SKJ registratie is een pré.
  • Je bent authentiek, enthousiast en gedreven. Tevens heb je een kritische houding maar je bent ook nieuwsgierig en toegankelijk.
  • Je hebt de ervaring en de energie om pedagogisch medewerkers te coachen en te begeleiden waarbij je aansluit op datgene   wat er al is en goed verloopt.
  • Je denkt in mogelijkheden en kansen en je kunt gemakkelijk schakelen op verschillende niveaus. Samenwerken en verbindingen leggen is voor jou vanzelfsprekend. Je communicatie is helder.
  • Je bent minimaal 3 ochtenden per week beschikbaar en flexibel in werktijden als de situatie daar om vraagt.

 

Wat we je bieden

  • Een uitdagende baan in een organisatie met intrinsiek gemotiveerde medewerkers.
  • Een werkomgeving waar we bouwen aan een professionele organisatie, waarin leren en ontwikkelen centraal staan.
  • Salariëring conform cao Sociaal Werk, inschaling vindt plaats op basis van opleidingsniveau, kennis en levens-/werkervaring.

 

Goed om te weten

Wil je meer informatie? Stuur dan je vragen naar Mark Elbertsen, teammanager Welzijn Jeugd (m.elbertsen@mosweb.nl) of bel hem op 06-4275 2525. 

Als je besluit te solliciteren ontvangen we graag je motivatiebrief en CV. Deze kun je sturen naar vacature@mosweb.nl onder vermelding van ‘Orthopedagogisch Coach’.

 


 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.