28 feb. 2024 (ongeveer 2 maanden geleden)

Orthopedagoog Eetproblematiek

Standplaats Assen, Haren, Joure of Drachten, 24 tot 36 uur per week (naar eigen voorkeur)

Saul

Saul

Salaris
:
11
Aantal uren
:
24 tot 36 uur per week
Niveau
:
WO
Dienstverband
:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Locaties
:
Assen, Haren Gn, Joure, Leeuwarden
Startdatum
:
Zo snel mogelijk
Sluitingsdatum
:
11 mrt. 2024 (je kunt niet meer reageren)
Functienaam
:
Orthopedagoog
Functiegroep
:
Sociaal pedagogisch
CAO
:
Jeugdzorg

Ons verhaal 
Wij zijn SAUL: de organisatie voor zorgprofessionals binnen de jeugd-ggz en specialistische jeugdhulp in Noord-Nederland. Wij geloven dat het werken in de jeugdzorg anders kan. Samen zijn wij SAUL. We werken vanuit vertrouwen, oprechte interesse en betrokkenheid. Onze 65 collega’s zijn oprechte en open mensen, goed in het leggen van relaties. We werken samen, vanuit een platte organisatiestructuur. 

Ons doel is dat wij jou als zorgprofessional in staat stellen jezelf te ontwikkelen, samen met gelijkgestemden. Zo gaan we voor de beste kwaliteit van zorg. 

 

De vacature
We werken vanuit drie verschillende zorglijnen: jeugd-ggz, gezinscasuïstiek en eetproblematiek. Vanuit deze zorglijnen werken we met zowel interne disciplines als externe disciplines, gegrond vanuit Geweldloos Verzet, IAG en CGT, aangevuld met vak therapie.

 

Deze vacature richt zich op de zorglijn eetproblematiek met als functie orthopedagoog – standplaats Haren, Assen, Joure of Leeuwarden. Het aantal uren betreft 24 tot 36 uur per week – naar eigen voorkeur. 

 

Jeugdigen (0-18 jaar oud) en ouders die worden aangemeld bij onze zorglijn eetproblematiek hebben vaak een doorverwijzing gekregen van een jeugdarts, huisarts, medisch specialist of gemeente naar één van de eet- of kindteams waarbij wij zijn aangesloten. Naast ons bestaan deze teams uit fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en Gin een aantal gevallen specialisten vanuit de derdelijns jeugd-ggz. Samen behandelen we in de verschillende regio’s interdisciplinair met een van de volgende aanmeldredenen: 
 

 • Mijn kind heeft (fors) overgewicht;
 • Mijn kind eet selectief;
 • Mijn kind eet weinig tot niet;
 • Mijn kind heeft angsten voor het eten van specifieke voedingsmiddelen;
 • We ervaren veel strijd aan tafel rondom de eetmomenten;
 • We willen graag duidelijkheid of er sprake is van autisme of ARFID;
 • We staan op de wachtlijst bij een derdelijnszorginstelling en we zijn op zoek naar overbruggingszorg.
   

Als orthopedagoog binnen het team eetproblematiek ben je inhoudelijk betrokken bij het aanmeldproces, de tussentijdse evaluaties en de inhoudelijke behandeling. Samen met je collega orthopedagogen start je nieuwe trajecten op middels handelingsgerichte diagnostiek. Aansluitend start je samen of alleen een behandeltraject op. Het behandeltraject is opgebouwd vanuit een op maat gemaakt behandelprotocol met als basis Cognitieve Gedragstherapie en EMDR, waarin je zowel de ouders als de jeugdige actief betrekt. Ook is het mogelijk om bij systeemproblematiek een collega gezinsbehandelaar/pedagoog vanuit het team aan te haken. Zo behandel je samen.  

 

De basisopleiding tot Cognitief Gedragstherapeut in opleiding word je in het eerste jaar aangeboden, ofwel: startdatum september 2024 of februari 2025.

Gezien het specifieke specialisme werken we vanuit een centraal team over het gehele werkgebied van de organisatie. Het team bestaat uit pedagogen, gezinsbehandelaren, orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist (ZZP). Casus specifiek betrekken we ook vak therapeutische interventies zoals PMT en beeldende therapie.
Je team bestaat maximaal uit 15 collega’s om zo korte lijnen mogelijk te houden. We komen twee keer per maand samen als team vanuit de locatie in Drachten voor casuïstiekbesprekingen. Je hebt één keer per maand overleg met je collega’s met dezelfde standplaats over organisatie overstijgende zaken. Ook ontvang je werkbegeleiding van de orthopedagoog-generalist en van een (interne) ervaren orthopedagoog. 

 

Je werkt zowel vanuit onze locatie als bij de cliënt thuis. Per traject maak je een keuze welke behandelaanpak het meest effectief is. Hier kun je ook met je collega’s over sparren. Je plant je eigen afspraken in en beheert dan ook je eigen agenda. Op donderdag vinden vaak de interne overleggen plaats. We vinden het belangrijk dat je dichtbij huis kan werken en daarom kun je je eigen standplaats bepalen. Je werkgebied clusteren we vervolgens in een aantal gemeenten. 

 

Visie
We werken systemisch en geloven in zelfregie bij de cliënt. Al onze trajecten zijn herstelgericht en kortdurend. Dit betekent dat we bij elke behandeling het systeem betrekken als essentieel element, we kijken naar de systeempatronen en behandelen deze bij voorkeur voordat we met een jeugdige aan de slag gaan. Interventies als IAG, CGT en lichaamsgerichte interventies zijn onze basis in het bieden van een behandeling. We geloven niet in een breed palet van effectieve interventies, wel geloven we in competente ‘echte’ professionals. Ofwel: relatie gecombineerd met effectiviteit. Hierin zit veel kracht en waarde. We scholen collega’s hier daarom graag in.  Als basis vinden we het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Zo werken we vanuit Geweldloos Verzet en Signs of Safety. Dit is een belangrijke basis voor onze systemische blik. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een volledig systeem onderdeel is van de beantwoording van de hulpvraag. Daarom wordt een aangemeld probleem altijd verklaard vanuit de brede context alvorens er wordt geïntervenieerd. 

 

Regio
We richten ons als organisatie tot de gehele noordelijke regio: Friesland, Groningen en Drenthe. We zijn met onze locaties midden in de regio gevestigd, over het gehele werkgebied in plaatsen als Joure, Leeuwarden, Drachten, Haren, Assen en Meppel.

De locaties zijn een thuisbasis voor onze professionals. Een plek waar je graag tijd doorbrengt, dicht bij je collega’s en ketenpartners. Organisatorisch gezien vinden we het belangrijk dat de teams niet te groot zijn en er veel regie bij een team ligt. Officemanagers, teamcoaches, teamleiders en de bestuurder zijn hierin verbindend en faciliterend.  

 

Arbeidsvoorwaarden 
Je wordt ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg, vernieuwd per 2024. Dit betekent dat je pensioen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantie uren opbouwt. Daarnaast faciliteren we je in vervoer. Als orthopedagoog kun je gebruik maken van een auto op één van de locaties en krijg je bij gebruik van je eigen vervoersmiddel een vaste woon-werk vergoeding en werk-werkvergoeding van €0,39 per kilometer. Als gezinsbehandelaar krijg je een vaste woon-werk vergoeding, een werk-werkvergoeding van €0,39 per kilometer of bij 32 uur of meer per week een auto vanuit de organisatie. Deze functie is ingeschaald in schaal 11 (€3.786,70 - €6.129,76). 

 

Herken je je in de volgende persoonskenmerken? Dan komen wij graag met je in contact!
 

 • Je bent gedreven
 • Je bent eigenwijs
 • Je hebt behoefte aan autonomie
 • Je hebt humor
 • Je bent empathisch 
 • Je werkt graag transparant
   

Kennismaken
Onze sollicitatiegesprekken zijn kennismakingsgesprekken, we zijn benieuwd wie jij bent en wat maakt dat jij werkzaam bent als zorgprofessional binnen de jeugd-ggz en jeugdhulp.

Ben je benieuwd of we mogelijk een match zijn? Neem dan vooral contact op met Aletta Ansing, teamleider Eetproblematiek. Zij is bereikbaar via algemeen 050 230 84 54.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.