28 feb. 2024 (ongeveer 2 maanden geleden)

Orthopedagoog diagnostiek en behandeling

Standplaats Haren, Joure of Leeuwarden, 24 tot 36 uur (naar eigen voorkeur)

Saul

Saul

Salaris
:
11
Aantal uren
:
24 tot 36 uur per week
Niveau
:
WO
Dienstverband
:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Locaties
:
Haren Gn, Joure, Leeuwarden
Startdatum
:
Zo snel mogelijk
Sluitingsdatum
:
11 mrt. 2024 (je kunt niet meer reageren)
Functienaam
:
Orthopedagoog
Functiegroep
:
Sociaal pedagogisch
CAO
:
Jeugdzorg

Ons verhaal 
Wij zijn SAUL: de organisatie voor zorgprofessionals binnen de jeugd-ggz en specialistische jeugdhulp in Noord-Nederland. Wij geloven dat het werken in de jeugdzorg anders kan. Samen zijn wij SAUL. We werken vanuit vertrouwen, oprechte interesse en betrokkenheid. Onze 65 collega’s zijn oprechte en open mensen, goed in het leggen van relaties. We werken samen, vanuit een platte organisatiestructuur. Ons doel is dat wij jou als zorgprofessional in staat stellen jezelf te ontwikkelen, samen met gelijkgestemden. Zo gaan we voor de beste kwaliteit van zorg.

 

De vacature
We werken vanuit drie verschillende zorglijnen: jeugd-ggz, gezinscasuïstiek en eetproblematiek. Vanuit deze zorglijnen werken we met zowel interne disciplines als externe disciplines, gegrond vanuit Geweldloos Verzet, IAG en CGT, aangevuld met vak therapie.

 

Deze vacature richt zich op de zorglijn jeugd-ggz met als functie orthopedagoog – standplaats Haren, Joure of Leeuwarden. Het aantal uren betreft 24 tot 36 uur per week – naar eigen voorkeur. Het team van orthopedagogen binnen de zorglijn jeugd-ggz bestaat uit 10 orthopedagogen. Allemaal actief vanuit verschillende standplaatsen. 

 

Jeugdigen (4-18 jaar) en ouders die worden aangemeld bij onze zorglijn jeugd-ggz hebben vaak een doorverwijzing van een jeugdarts, huisarts, medisch specialist of gemeente ontvangen. In sommige gevallen komt de aanmelding vanuit een bestaand traject binnen de zorglijn gezinscasuïstiek. Er is dan behoefte aan uitgebreide diagnostiek of een individuele behandeling. Samen behandelen we in verschillende regio’s multidisciplinair de volgende hulpvragen:
 

 • Ik heb angsten die mij in het dagelijks leven belemmeren;
 • Ik heb een (of meerdere) vervelende gebeurtenis(sen) meegemaakt. Hierdoor ervaar ik problemen in het dagelijks leven;
 • Ik slaapt slecht en vind het leven hierdoor zwaar;
 • Ik ben somber;
 • Ik voel mij anders dan een ander;
 • Ik laat gedrag zien dat anderen opvallend vinden. Zelf heb ik er soms helemaal geen last van;
 • Ik heb altijd energie, terwijl anderen dit als druk ervaren;
 • Ik heb tics en/of maak typische bewegingen of geluiden;
 • Mijn omgeving begrijpt mijn gedrag niet en wil graag weten wat ik nodig heb om mij goed te kunnen ontwikkelen.
   

Als orthopedagoog binnen het team jeugd-ggz ben je inhoudelijk betrokken bij het aanmeldproces, de tussentijdse evaluaties en de inhoudelijke behandeling. Samen met je collega orthopedagogen start je nieuwe trajecten op middels handelingsgerichte diagnostiek. Aansluitend start je samen of alleen een behandeltraject op. Het behandeltraject is opgebouwd met als basis Cognitieve Gedragstherapie en EMDR, waarin je zowel ouders als de jeugdige actief betrekt. Ook is het mogelijk om bij systeemproblematiek een collega gezinsbehandelaar/pedagoog vanuit het team aan te haken. Zo behandel je samen. Vragen die binnenkomen behandelen we altijd eerst handelingsgericht. We neigen pas naar kwalificatie na afronding van procesdiagnostiek. Op deze manier is behandelen altijd voorliggend aan classificatie. Dit past binnen onze visie.

De basisopleiding tot Cognitief Gedragstherapeut in opleiding word je in het eerste jaar aangeboden, ofwel: startdatum september 2024 of februari 2025.

Het team bestaat uit orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist (ZZP). Ook is het team in ontwikkeling en wordt er uitgebreid. Casus specifiek betrekken we ook vaktherapeutische interventies zoals PMT en beeldende therapie. Je team bestaat maximaal uit 15 collega’s. Zo houden we korte lijnen. We komen één keer per maand samen met de collega’s die dezelfde standplaats hebben en we hebben één keer per maand een casuïstiekbespreking met collega orthopedagogen. Daarnaast is er veel ruimte voor onderlinge sparringsmomenten.

 

Ook ontvang je werkbegeleiding vanuit de orthopedagoog-generalist en vanuit een (interne) ervaren orthopedagoog. Je werkt zowel vanuit onze locatie als bij de cliënt thuis. Per traject maak je een keuze welke behandelaanpak het meest effectief is. Hier kun je ook met je collega’s over sparren. Je plant zelf je afspraken in en beheert je eigen agenda. Op dinsdag en donderdag zijn vaak de interne overleggen.  

 

We vinden het belangrijk dat je dichtbij huis kan werken. Je standplaats kun je naar eigen keuze bepalen. Je werkgebied clusteren we vervolgens in een aantal gemeenten.

 

Visie
We werken systemisch en geloven in zelfregie bij de cliënt. Al onze trajecten zijn herstelgericht en kortdurend. Dit betekent dat we bij elke behandeling het systeem betrekken als essentieel element, we kijken naar de systeempatronen en behandelen deze bij voorkeur voordat we met een jeugdige aan de slag gaan. Interventies als IAG, CGT en lichaamsgerichte interventies zijn onze basis in het bieden van een behandeling. We geloven niet in een breed palet van effectieve interventies, wel geloven we in competente ‘echte’ professionals. Ofwel: relatie gecombineerd met effectiviteit. Hierin zit veel kracht en waarde. We scholen collega’s hier daarom graag in. Als basis vinden we het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Zo werken we vanuit Geweldloos Verzet en Signs of Safety. Dit is een belangrijke basis voor onze systemische blik. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een volledig systeem onderdeel is van de beantwoording van de hulpvraag. Daarom wordt een aangemeld probleem altijd verklaard vanuit de brede context alvorens er wordt geïntervenieerd.

 

Regio
We richten ons als organisatie tot de gehele noordelijke regio: Friesland, Groningen en Drenthe. We zijn met onze locaties midden in de regio gevestigd, over het gehele werkgebied in plaatsen als Joure, Leeuwarden, Drachten, Haren, Assen en Meppel.

De locaties zijn een thuisbasis voor onze professionals. Een plek waar je graag tijd doorbrengt, dicht bij je collega’s en ketenpartners. Organisatorisch gezien vinden we het belangrijk dat de teams niet te groot zijn en er veel regie bij een team ligt. Officemanagers, teamcoaches, teamleiders en de bestuurder zijn hierin verbindend en faciliterend.  

 

Arbeidsvoorwaarden 
Je wordt ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg, vernieuwd per 2024. Dit betekent dat je pensioen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantie uren opbouwt. Daarnaast faciliteren we je in vervoer. Als orthopedagoog kun je gebruik maken van een auto op één van de locaties en krijg je bij gebruik van je eigen vervoersmiddel een vaste woon-werk vergoeding en werk-werkvergoeding van €0,39 per kilometer. Deze functie is ingeschaald in schaal 11 (€ 3.786,70 - € 6.129,76). 
 

Herken je je in de volgende persoonskenmerken dan komen wij graag met je in contact. 

 

 • Je bent gedreven
 • Je bent eigenwijs
 • Je hebt behoefte aan autonomie
 • Je hebt humor
 • Je bent empathisch 
 • Je werkt graag transparant

 

Kennismaken
Onze sollicitatiegesprekken zijn kennismakingsgesprekken, we zijn benieuwd wie jij bent en wat maakt dat jij werkzaam bent als zorgprofessional binnen de jeugd-ggz en jeugdhulp.

Ben je benieuwd of we mogelijk een match zijn? Neem dan vooral contact op met Saskia Kleine (teamleider Groningen en Drenthe) of Fenne van der Meulen (teamleider Friesland). Zij zijn bereikbaar via 050 230 84 54.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.