11 jun. 2024 (12 dagen geleden)

Manager Welzijn

(lid van het Managementteam voor 32-36 uren per week)

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Salaris
:
11
Aantal uren
:
Gemiddeld 36 uur per week
Niveau
:
HBO+
Dienstverband
:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Locatie
:
Drachten
Startdatum
:
Vanaf 1 okt. 2024
Sluitingsdatum
:
27 jun. 2024 (nog 3 dagen om te reageren)
Functienaam
:
Manager Welzijn
Functiegroep
:
Sociaal domein
CAO
:
Sociaal Werk

Manager Welzijn 

(lid van het MT voor 32-36 uren per week)

 

Wil jij -net als wij- een blijvende bijdrage leveren aan een betrokken en actieve samenleving met een sterke sociale samenhang waarin iedereen mee kan en mag doen? Dan ben jij de manager Welzijn die wij zoeken.

Wij zijn Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), een brede welzijnsorganisatie die volop in ontwikkeling is. We leveren onze bijdrage aan een betrokken en actieve samenleving door het bieden van opvoedingsondersteuning en door invulling te geven aan wijkwerk, individuele ondersteuning en aan het jongeren- en ouderenwerk. Zo verbinden we, samen met vrijwilligers en inwoners, mensen en organisaties aan elkaar. Alles wat wij doen begint bij wie we zijn, onze waarden vormen daarbij de basis: Mens gedreven, Samen sterk en Sociaal vakmanschap.

 

Wat is je opdracht
‘Creëer een sociale omgeving in Smallingerland, waar inwoners in staat worden gesteld het leven van alle dag zelf vorm te geven, waar mensen worden uitgedaagd en worden gestimuleerd om vraagstukken in de eigen omgeving zelf op te pakken. Indien noodzakelijk is ondersteuning beschikbaar, dichtbij en makkelijk toegankelijk.’

Dat is de inhoudelijke opdracht die voorligt, waarin het welzijn van de inwoner voorop staat. De dienstverlening van M.O.S. sluit daarop aan, waarbij jij leiding geeft aan de teams wijkwerk, individuele ondersteuning, vrijwilligerswerk en beheer. Je bent voor hen beschikbaar, daagt hen uit, inspireert en ondersteunt waar nodig. Daarnaast ben je een belangrijke gesprekspartner voor de vele organisaties waar we mee samenwerken.

 

Wat we van je vragen

  • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven. Waar we als organisatie voor staan in onze contacten met inwoners doen we ook zelf: goed luisteren en aansluiten bij behoeften zodat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en toegerust zijn om hun professionele rol goed in te vullen.
  • Je biedt rust en stabiliteit in een welzijnsorganisatie die continue in beweging is. 
  • Je bent nieuwsgierig en ondernemend, niet bang om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ‘te doen wat nodig is’. Vanuit jouw overtuiging dat welzijn een belangrijke rol speelt in het leven van mensen zorg je voor bundeling van kennis en expertise om de vraagstukken in het sociaal domein te lijf te gaan met als doel inwoners passende vormen van dienstverlening aan te bieden.
  • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het Managementteam, zet samen met de andere MT-leden de koers uit en je bent verantwoordelijk voor de uitwerking hiervan naar je eigen teams. Je beschikt over een passende managementopleiding en relevante (leidinggevende) werkervaring.

 

Wat we je bieden

  • Werken in en met teams, met intrinsiek gemotiveerde medewerkers.
  • Deelname aan een doortastend en ambitieus Managementteam.
  • Een werkomgeving waar we bouwen aan een professionele organisatie, waarin leren en ontwikkelen centraalstaan.
  • Een werkcultuur, waar proactief werken wordt gestimuleerd met korte lijnen. 
  • Salariëring conform cao Sociaal Werk, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals eindejaarsuitkering en loopbaanbudget). 
  • Inschaling vindt plaats op basis van kennis en (levens-)werkervaring. We gaan ervanuit dat je op HBO+ niveau functioneert.

 

Goed om te weten

Wil je meer informatie? 

Stuur dan je vragen naar Ineke Weernink, directeur bestuurder van M.O.S. (i.weernink@mosweb.nl) of bel haar op 06-2789 6576. Als je besluit te solliciteren ontvangen we graag jouw motivatie en CV uiterlijk 27 juni a.s. Dat kan via vacature@mosweb.nl onder vermelding van ‘vacature manager Welzijn’. We kijken uit naar jouw reactie!

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.