Verslavingszorg Noord Nederland

Geestelijke gezondheidszorg

Naar vacatures

Algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio. Binnen VNN staat de mens centraal, zowel cliënten, naasten als medewerkers. VNN kenmerkt zich als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten klinisch psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. Kijk voor meer informatie op www.vnn.nl.

Contactgegevens

Adres
Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen

Website
http://www.vnn.nl

Vacatures bij Verslavingszorg Noord Nederland