Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland

Neem contact op

aantal uren
Laan Corpus den Hoorn 102, 9728JR Groningen

Algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken gamen. VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende vormen van zorg en behandeling: Preventie • Poliklinische behandeling • Jeugdverslavingszorg • Klinische behandeling • Outreachende verslavingszorg • Forensische zorg • Verslavingsreclassering en Wonen. 


Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de expert op het gebied van verslavingszorg werkzaam in Friesland, Groningen en Drenthe. Er werken ruim 1000 medewerkers op 40 verschillende locaties, die verslavingszorg bieden aan ruim 9000 cliënten. Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich als een organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken en persoonlijk leiderschap het uitgangspunt. 
Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.vnn.nl/