Accolade zorg, locatie ArendState

Accolade zorg, locatie ArendState

Neem contact op

aantal uren
Dennenweg 2, 3735MR Bosch en Duin

Accolade Zorg, locatie ArendState

Liefdevolle zorg doen we met elkaar. Dagelijks zorgen wij met liefde voor ouderen en op een aantal locaties mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hun welzijn staat voorop, op onze zes locaties en wanneer we bij cliënten thuis zorg verlenen. Onze christelijke identiteit is de basis voor alles wat wij doen. Je werkzaamheden vinden plaats in en rondom het woonzorgcomplex ArendState in het centrum van Assen. Een ontspannen omgeving, waar veel ruimte is voor ontmoeting en nieuwe technologieën. Accolade Zorg bied hier zorg aan cliënten die hun eigen appartement hebben binnen ArendState, aan onze bewoners op één van de drie verpleeghuisgroepen en aan cliënten in de buurt. Met elkaar bieden wij wonen, welzijn en zorg in een beschermde woonomgeving, opdat de bewoners zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven. Dit doen we vanuit een herkenbare christelijke identiteit. Als medewerker ben je het gezicht van de organisatie. We verwachten daarom dat je meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente bent die de Bijbel als het woord van God aanvaardt en dat je deelt in onze christelijke levensovertuiging en motivatie om Gods liefde door te geven.