De Bruggen

De Bruggen

Neem contact op

aantal uren
Lloydsterras 6, 9641DZ Veendam

Algemeen

De Bruggen verzorgt woonbegeleiding en kamertraining op maat en biedt zowel ambulante
begeleiding als beschermd wonen. Wij begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid en geven training en coaching. Vaak is de stap van een 24- uurs setting naar een vorm van ambulant begeleid wonen te groot. Slechts één gesprek per week is dan vaak onvoldoende. Wij richten ons op alle leefgebieden van de cliënt en werken volgens een begeleidingsplan. De Bruggen is werkzaam in Veendam en omstreken en beschikt over een eigen werkplaats waar de cliënten overdag naar toe kunnen voor een zinvolle dagbesteding.
Onze cliënten komen vooral van een 24-uurs setting uit de verslavingszorg, de Jeugdhulp of de GGZ.
Aan mensen met een verstandelijke beperking wordt ook ondersteuning geboden.