Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland

Neem contact op

aantal uren
K R Poststraat 70, 8441ER Heerenveen

Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. De holding Dokterszorg Friesland is opgericht in 2012 en ontstaan vanuit Dokterswacht Friesland (opgericht in 2002). In vier jaar tijd is de organisatie Dokterszorg gegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen.


Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen. Het is een BV zonder winstoogmerk.
Enig aandeelhouder van de BV is de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF).


Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg moderne diensten en producten die huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen.


Dokterszorg Friesland ziet en begrijpt de steeds grotere druk op de huisartsen in Friesland. De huisarts is niet alleen professional, maar steeds meer allround manager van zijn eigen praktijk en personeel. Bovendien neemt de vergrijzing onder huisartsen toe, net als de taken in de eerste lijn. Daarnaast is er sprake van een geringe toestroom van jonge huisartsen die zich in Friesland willen vestigen. Dokterszorg ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen richten op hun medische professie.


Dokterszorg Friesland positioneert zich vanuit vier kernwaarden: solide, explorerend, toegewijd en oplossingsgericht. Dokterszorg is een betrouwbare en degelijke organisatie (solide) die vooroploopt en meedenkt om huisartsen te ontzorgen (explorerend).
Dit doet zij vanuit de overtuiging dat hoogwaardige zorg niet bestaat zonder toewijding (toegewijd) en dat voor ieder probleem een oplossing bestaat (oplossingsgericht).