Stichting Community Support

Stichting Community Support

Neem contact op

aantal uren
Lübeckweg 2, 9723HE Groningen

Community Support

Wij zijn Community Support. Een zorgorganisatie met dezelfde naam als de methodiek waar we sinds 2001 mee werken.

 

Vanuit ons kantoren in Groningen en Drachten werken we met een enthousiast en deskundig team. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen die wonen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanuit de Jeugdwet en WMO.

 

We helpen jeugdigen en gezinnen om zelf stappen te zetten en betrekken daarbij vooral het netwerk van de jeugdige en het gezin. Lijkt dit netwerk beperkt of ervaart de jeugdige en/of het gezin onvoldoende steun? Dan gaan we samen aan de slag met het verstevigen van het netwerk. Want; geen netwerk, dat bestaat niet!

 

Onze deskundigheid ligt in het systemisch begeleiden van gezinnen waarbij sprake is van meervoudige en complexe problemen. Ons doel is dat we de samenredzaamheid van jeugdigen/gezinnen en hun informele netwerk versterken, zodat we als professional zo veel mogelijk overbodig worden.