't Kastheel

't Kastheel

Neem contact op

aantal uren
Kattewaardweg 10, 8267AJ Kampen

't Kastheel

't Kastheel is opgericht vanuit de ervaring en de gedachte dat passende zorg voor een zeer complexe doelgroep, beter tot zijn recht komt in een kleinschalige setting. De ondersteuningsbehoefte van de cliënt staat voorop, door nabijheid, aandacht, oprechtheid en onvoorwaardelijkheid te bieden.


Unieke zorg en nieuwe locatie in De Wijk


Wij bieden een thuis waar unieke zorg wordt geleverd. Plezier, durven te ontdekken, in beweging blijven en onszelf zijn, maken dat wij onvoorwaardelijke zorg kunnen verlenen. We kijken naar wat wél kan, welke mogelijkheden en krachten de bewoner heeft en dit gaan we verstevigen en verankeren. Dit met als doel onze bewoners een zo gelukkig en zinvol mogelijk leven te kunnen laten leiden en het uiterste uit zichzelf te kunnen laten halen. Vanuit verbinding en contact zijn wij in staat met elke bewoner een relatie aan te gaan, ongeacht zijn of haar beperking. Wij zorgen goed voor elkaar, waardoor we goed voor onze bewoners kunnen zorgen. De relatie is onvoorwaardelijk. Onze locatie de Kattewaard is gestart in 2015 en heeft in 2019 uitbreiding gekregen. Inmiddels hebben 14 bewoners hun thuis gevonden. 

't Kastheel bouwt aan een nieuwe locatie in de Wijk (nabij Meppel). Deze locatie de Stapel biedt plaats aan 14 bewoners: mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Onze toekomstige bewoners zijn veelvuldig verhuisd; op andere plekken is het gedrag van de cliënt dusdanig ingewikkeld geweest en/of kon de context onvoldoende bij de cliënt aansluiten, waardoor langdurig verblijf niet mogelijk is geweest. Er is sprake van continu vastgelopen situaties. De verwachting is dat in maart 2022 de nieuwe locatie gerealiseerd is en de nieuwe bewoners kunnen gaan instromen. 


Twee woongroepen waar je de rest van je leven mag blijven wonen


Binnen locatie de Stapel vormen zich 2 woongroepen; In ‘Het voorhuis’ is ruimte voor zeven bewoners die profiteren van een meer groepsgericht leefklimaat. In ‘De Deel’ is het leefklimaat meer individueel gericht waarbij wel gekeken wordt naar wat wel samen kan. Op beide groepen heeft de bewoner zijn of haar eigen zit/slaapkamer met sanitair en is de begeleider altijd in de nabijheid. En net als in Kampen zeggen we ook hier: “Je mag hier voor de rest van je leven blijven wonen.” 

Op basis van een VG7 (met of zonder meerzorg) of een GGZ-w05 biedt 't Kastheel 24-uurszorg waarin er op een gestructureerde en gekaderde manier geleefd wordt. Onze kernwaarden zijn verbinden, geborgenheid, duurzaamheid en dynamisch. Van hieruit sluiten we aan bij onze bewoners, met als doel een onvoorwaardelijke plek voor de bewoner te zijn. Daar waar nodig maken wij gebruik van de WZD, altijd in balans en goed afgewogen. Zo kort als kan en zo lang als nodig. Wij bieden het gewone leven, waarin eigen regie, zelfvoldoening, prettig wonen, lekker werken en genieten van je vrije tijd centraal staat. Vrij waar mogelijk, begrenst waar nodig is waar het om draait. Samen 100%. Alle zorg wordt geboden vanuit één begeleidingsteam van ervaren professionals. Ook vinden wij het belangrijk goed contact te hebben met verwanten en wettelijk vertegenwoordigers, hier werken wij nauw mee samen. Er is een formele bewonersraad en er worden jaarlijks circa 4 familieavonden georganiseerd.