23 nov. 2023 (5 maanden geleden)

Gezinscoach

regio Friesland

Stichting Community Support

Stichting Community Support

Salaris
:
conform CAO gehandicaptenzorg
Aantal uren
:
24 tot 36 uur per week
Niveau
:
HBO
Dienstverband
:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Locatie
:
Drachten
Startdatum
:
In overleg
Sluitingsdatum
:
10 dec. 2023 (je kunt niet meer reageren)
Functienaam
:
Gezinscoach
Functiegroep
:
Sociaal pedagogisch
CAO
:
Gehandicaptenzorg

Functiebeschrijving

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op dit moment hebben we een openstaande vacature als gezinscoach (SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionial) in de regio Friesland.

Als gezinscoach ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de geboden hulpverlening gegeven door Community Support en behartigen van de belangen van de jeugdige en/of het gezin in verband met deze hulpverlening. Extern onderhoudt de gezinscoach contacten met alle betrokkenen bij de hulpverlening rond een gezin. Denk hierbij aan hulpverleners van collega-instellingen, de huisarts, de psychiater enzovoort. Ook onderhoud je contacten met de leden van de steungroep en andere relevante personen rond het gezin. Je draagt zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen (formele en informele netwerk). Je signalerende rol is hierin erg belangrijk. 

In de begeleiding van gezinnen van jeugdigen en gezinnen is het werken volgens de methodiek Community Support leidend, waarin het systemisch werken centraal staat. Naast de methodiek Community Support werken we in de begeleiding van gezinnen met een aantal specifieke effectieve methodieken die gericht zijn op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, zoals Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. 

In de begeleiding richten we ons altijd op het gehele gezinssysteem, dus zowel op de jeugdige en zijn ouders als op zijn omgeving (opvoeders, familie, vrienden, wijk, buurt, school).  De casuïstiek is veelal complex en richt zich veelal op meerdere leefgebieden. Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de jeugdige, zijn gezin en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden. 

De hulpverlening vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige/het gezin plaats (op school, thuis, sportvereniging, netwerk, etc). Daar waar de problemen ontstaan wordt ook aan oplossingen en gedragsverandering gewerkt. De omvang en duur van de trajecten hangt af van de mogelijkheden van de jeugdige/het gezin en diens sociale netwerk en van de complexiteit van de hulpvraag. Community Support is van mening dat vaardigheden het beste geleerd kunnen worden waar ze nodig zijn en op het moment dat ze nodig zijn. Coaching is een maatwerktraject, waarbij we telkens doen wat nodig is.

Functie-eisen

Wij zoeken enthousiaste SKJ geregistreerde professionals die een functiegerichte HBO- of WO-opleiding (bijv. SPH /  MWD / Pedagogiek / toegepaste psychologie) hebben afgerond met inhoudelijke expertise op gebied van (L)VB en psychiatrie met minimaal 5 jaar ervaring in het begeleiden van jeugdigen / gezinnen. Gezien de complexiteit van de problematiek, de veelzijdigheid van de functie en de mate van zelfstandigheid zijn we op zoek naar professionals die stressbestendig zijn en zich staande kunnen houden in verschillende situaties. Gezien de samenstelling van ons team zijn we bij voorkeur op zoek naar een professional met een achtegrond als systeemtherapeutisch werker. 

Het is een pré wanneer je geschoold bent in 1 of meerdere methodieken waarin we werken, zoals oplossingsgericht werken, Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. 

Je kunt goed aansluiten bij de vraag van de jeugdige / het gezin, maar durft ook positie in te nemen waar nodig. je hebt een visie en durft hier ook voor te staan. Je kunt goed samenwerken met collega's, betrokken instanties en durft initiatieven te nemen. 

Je verstaat de kunst om in de coaching het sociale netwerk te betrekken. Je weet op tijd op je handen te gaan zitten en neemt niet over. Je kunt bovendien goed reflecteren op je eigen functioneren en bent in staat te schakelen in onvoorziene situaties, waarbij je buiten de kaders durft te denken.

Ten slotte ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel. Flexibel betekent dat je in kunt spelen op onvoorziene situaties, maar ook dat je niet alleen van 9 tot 5 beschikbaar bent. Coaching is telkens maatwerk, wat betekent dat de werkzaamheden ook plaatsvinden in de avonduren en in de weekenden. Bij voorkeur beheers je de Friese taal. 

Vanwege het mobiele karakter van de functie moet je beschikken over een auto.

Overige informatie

Wij bieden een interessante, veelzijdige en afwisselende functie in een dynamische organisatie.

Je wordt geschoold in het werken volgens de bewezen effectieve methodiek Community Support. Deze methode sluit perfect aan op de uitgangspunten van de WMO en Jeugdwet.

Als professional krijg je veel ruimte om dat te doen wat nodig is in de begeleiding aan onze cliënten. We zijn een platte organisatie, met korte lijnen en positief werksfeer waarin telkens inhoud voorop staat en volop mogelijkheden zijn om jezelf als professional te ontwikkelen. 

Sollicitatie richten aan

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in de functie-eisen? Stuur ons dan je curriculum vitae met onderbouwde schriftelijke motivatie via info@communitysupport.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.