8 feb. 2024 (5 maanden geleden)

Verpleegkundig Specialist GGZ, Drachten en Sneek

kom jij werken in ons Jeugdteam met experts op het gebied van verslavingszorg, psychiatrie en het sociaal domein?

Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland

Salaris
:
FWG 65
Aantal uren
:
8 tot 16 uur per week
Niveaus
:
HBO, HBO+
Dienstverband
:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Locatie
:
Drachten
Startdatum
:
In overleg
Sluitingsdatum
:
5 mrt. 2024 (je kunt niet meer reageren)
Functienaam
:
Verpleegkundig Specialist GGZ
Functiegroep
:
Verpleegkundige
CAO
:
GGZ

Wie ben je?
Je bent een verpleegkundig specialist die goed weet aan te sluiten bij jongeren met zorgvragen op het gebied van verslaving en psychiatrie. Jij ziet de jongere achter zijn of haar verslaving. Je hebt een proactieve, creatieve en oplossingsgerichte instelling. Je werkt graag in een multidisciplinair team en je hebt hierin een verbindende en coachende rol.

Waar ga je aan de slag?
Het Jeugdteam in Drachten / Sneek richt zich op (risico)jongeren van 12 tot en met 23 jaar, waarbij vaak sprake is van factoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van de jongeren. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat wij op een proactieve wijze contact leggen met jongeren en hun naasten en eventuele hulpverleningspartners. De jongeren krijgen hulp geboden op verschillende leefgebieden, middelengebruik, gokken en/of gamen, psychiatrie, lichamelijke gezondheid, systeem en psychosociale ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, elementen uit de cognitieve gedragstherapie, systeemgericht - en oplossingsgericht werken. Een deel van het team werkt op locatie en een deel werkt outreachend.

Je bent onderdeel van een team met verschillende disciplines: ambulant hulpverleners, een outreachend jongerenhulpverlener, verpleegkundige, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychiater, SPV en systeemtherapeut.

Waar ga je aan de slag?
Het Jeugdteam in Drachten / Sneek richt zich op (risico)jongeren van 12 tot en met 23 jaar, waarbij vaak sprake is van factoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van de jongeren. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat wij op een proactieve wijze contact leggen met jongeren en hun naasten en eventuele hulpverleningspartners. De jongeren krijgen hulp geboden op verschillende leefgebieden, middelengebruik, gokken en/of gamen, psychiatrie, lichamelijke gezondheid, systeem en psychosociale ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, elementen uit de cognitieve gedragstherapie, systeemgericht - en oplossingsgericht werken. Een deel van het team werkt op locatie en een deel werkt outreachend.

Je bent onderdeel van een team met verschillende disciplines: ambulant hulpverleners, een outreachend jongerenhulpverlener, verpleegkundige, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychiater, SPV en systeemtherapeut.

Wat ga je doen?
Als regiebehandelaar heb je een belangrijke rol in het inzetten en monitoren van de verschillende (medische) behandelingen, al dan niet in overleg met de psychiater. Je coördineert medische en verpleegkundige zorgprocessen en bent verantwoordelijk voor de totale behandeling en het behandeltraject van de jongeren. Dit houdt in dat je intakes en diagnostiek doet, stel je behandelplannen op en ben je verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing. Daarnaast begeleid je jongeren door het verrichten van geprotocolleerde behandelingen en het toepassen van medische, verpleegkundige en psychosociale interventies.

Je draagt zorg voor een goede communicatie met cliënten en medebehandelaren over het verloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan. Daarnaast evalueer je periodiek de voortgang van het behandelproces en de effectiviteit daarvan met de jongere en zijn/haar behandelaren. Ook adviseer je interne en externe hulpverleners/ instanties over de geïntegreerde behandeling van jongeren met verslavingsproblematiek en de specifieke (ziekte)kenmerken van de cliëntengroep.

Wat vragen wij van je?

 • Je hebt een afgeronde 3-jarige Masteropleiding Verpleegkundig Specialist GGZ en je bent BIG-geregistreerd.
 • Je hebt een enthousiaste, flexibele en proactieve houding. Je kunt zelfstandig prioriteiten stellen en initiatieven nemen.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met jongeren en dit contact te onderhouden. Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de jongere en zijn/haar sociale context.
 • Je bent in staat om teamprocessen te hanteren met oog voor detail, maar je bent ook in staat om de grote lijn te blijven zien en de implementatie van het behandelbeleid op lange termijn te overzien.
 • Je bent zorgvuldig in rapportagewerkzaamheden en registratiewerkzaamheden.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie


Daarnaast onderschrijft je het belang van een gezonde leefstijl en het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Wat bieden wij je?

 • Je bent onderdeel van een goed op elkaar ingespeeld team, waarin er korte lijnen met elkaar zijn en een prettig werksfeer is.
 • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz. 
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 65.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar met de intentie om het dienstverband bij wederzijdse tevredenheid om te zetten in een vast dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Vragen over de vacature?
Voor meer informatie kun je bellen met Maureen Woltjer, manager Jeugdverslavingszorg Friesland, telefoon 06 22098320.

Solliciteren?
Je kunt reageren tot 5 maart 2024 via de knop 'solliciteer direct’, in de vacaturetekst op onze website.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken gamen. VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende vormen van zorg en behandeling: Preventie · Poliklinische behandeling · Jeugdverslavingszorg · Klinische behandeling · Outreachende verslavingszorg · Forensische zorg · Verslavingsreclassering en Wonen.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de expert op het gebied van verslavingszorg werkzaam in Friesland, Groningen en Drenthe. Er werken ruim 1000 medewerkers op 40 verschillende locaties, die verslavingszorg bieden aan ruim negenduizend cliënten.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich als een organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken en persoonlijk leiderschap het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.